Werkwijze

De werkwijze die Sporten met Kanker hanteert is puur individueel. Dat kan ook niet anders want elke patiënt verschilt enorm van de andere. Leeftijd, stadium van de ziekte, welke therapie en conditie lopen eigenlijk altijd ver uiteen dus vergt dit een bepaalde aanpak.

In ons eerste gesprek vult u dan ook een flinke vragenlijst in, dit is nodig om inzicht te krijgen in uw ziektebeeld. Aan de hand van dit ziektebeeld komt het vaak voor dat we oefeningen uit moeten sluiten, althans voorlopig, in sommige gevallen definitief, denk aan een afgezette borst bij een vrouw.

Na het invullen van de vragenlijst kunnen we dan langzaam aan sporten gaan denken, het is echter altijd raadzaam om voortdurend contact met uw behandelend arts te houden In de praktijk blijkt dat dit vrij eenvoudig is, met een nare ziekte als kanker is het gelukkig wel makkelijk om tussendoor even uw arts te raadplegen. Als uw arts zijn toestemming verleent om te beginnen, staat niets u in de weg om te starten!

Sporten met Kanker vindt het raadzaam om vroeg te beginnen met het omgooien van het roer. Ook al staat uw hoofd er niet naar, probeer iets te ondernemen, dit kan al beginnen met een wandeling in het bos. Alleen al het ondernemen, een plan maken, geeft moed en kracht.

Bij dat plan hoort Sporten met Kanker, door onderzoek, studie en helaas ook ondervinding zijn wij in staat om adviezen en schema’s op maat te maken. Het verschil met een gewone atleet en u is alleen dat het monitoren zelf intensiever zal worden omdat de ziekte maar ook bijvoorbeeld chemo- en radiotherapie nogal grillig kunnen zijn waardoor een plan regelmatig bijgesteld dient te worden.

Laten we het doen!